Có 1 kết quả:

kāi chàng

1/1

kāi chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

happy and carefree