Có 1 kết quả:

kāi pán

1/1

kāi pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to commence trading (stock market)