Có 1 kết quả:

kāi fá dān ㄎㄞ ㄈㄚˊ ㄉㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to issue an infringement notice