Có 1 kết quả:

kāi wèi cài ㄎㄞ ㄨㄟˋ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) starter
(2) appetizer