Có 1 kết quả:

kāi tái luó gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) opening gong
(2) gong strokes announcing start of opera performance