Có 1 kết quả:

kāi huā yī

1/1

kāi huā yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to open a bale of cotton