Có 1 kết quả:

kāi bāo

1/1

kāi bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deflower