Có 1 kết quả:

kāi bāo ㄎㄞ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to deflower