Có 1 kết quả:

kāi chē

1/1

kāi chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drive a car