Có 1 kết quả:

kāi mén pào

1/1

kāi mén pào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

firecrackers to open the door on the New Year