Có 1 kết quả:

kāi mén hóng

1/1

kāi mén hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a good beginning