Có 1 kết quả:

kāi fàn

1/1

kāi fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to serve a meal