Có 2 kết quả:

Hónghóng
Âm Pinyin: Hóng, hóng
Tổng nét: 12
Bộ: mén 門 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一一ノフ丶
Thương Hiệt: ANKI (日弓大戈)
Unicode: U+958E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: hoành, hoằng
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō), オウ (ō)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: wang4

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

Hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surname Hong

hóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cổng xóm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cổng xóm, cửa ngõ.
2. (Danh) Họ “Hoành”.
3. (Tính) Rộng rãi, khoan khoát. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Kì trí bất hoành giả, bất khả dữ luận chí” 其智不閎者, 不可與論至 (Tề tục 齊俗) Trí không rộng rãi, thì không cùng bàn luận cho tới cùng được.
4. (Tính) To lớn. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Hoành đại quảng bác, diệu viễn bất trắc” 閎大廣博, 妙遠不測 (Nan ngôn 難言) To lớn rộng rãi, huyền nhiệm sâu xa khôn dò.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cổng xóm, cửa ngõ;
② To lớn, to tát, rộng rãi;
③ Cái hãm cửa;
④ [Hóng] (Họ) Hoằng.

Từ điển Trung-Anh

(1) big
(2) gate

Từ ghép 1