Có 1 kết quả:

rùn nián

1/1

rùn nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leap year
(2) (lunar calendar) year with a thirteen intercalary month