Có 1 kết quả:

xián kǎn

1/1

xián kǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to chat idly