Có 1 kết quả:

xián sǎn

1/1

xián sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idle
(2) unused
(3) at leisure