Có 1 kết quả:

jiān pí liú

1/1

jiān pí liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mesothelioma (medicine)