Có 1 kết quả:

Zhá běi qū

1/1

Zhá běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhabei district, central Shanghai