Có 1 kết quả:

fá xīn

1/1

fá xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valve stem