Có 1 kết quả:

fá xīn ㄈㄚˊ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

valve stem