Có 1 kết quả:

fá mén

1/1

fá mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valve (mechanical)