Có 1 kết quả:

Mǐn hóu xiàn

1/1

Mǐn hóu xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Minhou county in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian