Có 1 kết quả:

yān rén

1/1

yān rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a castrate