Có 1 kết quả:

yān shù

1/1

yān shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eunuch (contemptuous appellation)