Có 1 kết quả:

Yán liáng Qū

1/1

Yán liáng Qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yanliang District of Xi’an 西安市[Xi1 an1 Shi4], Shaanxi