Có 1 kết quả:

bāo
Âm Pinyin: bāo
Tổng nét: 16
Bộ: mén 門 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一丨フ一一丨フ一一
Thương Hiệt: ANAN (日弓日弓)
Unicode: U+95C1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old variant of 褒[bao1]
(2) to praise