Có 1 kết quả:

qù rán

1/1

qù rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) still and silent