Có 1 kết quả:

kuò bù

1/1

kuò bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stride forward

Một số bài thơ có sử dụng