Có 1 kết quả:

kuò niè ㄎㄨㄛˋ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stride (formal writing)