Có 1 kết quả:

hé dì guāng lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

the whole family is invited (idiom)