Có 1 kết quả:

Quē tè qín

1/1

Quē tè qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kul Tigin or Kultegin (685-c. 731), general of the Second Turkic Kaganate