Có 1 kết quả:

Guān tǎ nà mó Wān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guantanamo Bay (in Cuba)