Có 1 kết quả:

Guān shuì yǔ Mào yì Zǒng xié dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade