Có 1 kết quả:

guān mén zhuō zéi ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄓㄨㄛ ㄗㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to catch a thief by closing his escape route (idiom)