Có 1 kết quả:

chǎn shì

1/1

chǎn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to demonstrate