Có 1 kết quả:

Mén xīng gé lā dé bā hè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mönchengladbach (city in Germany)