Có 1 kết quả:

mén qián

1/1

mén qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in front of the door