Có 1 kết quả:

mén duì

1/1

mén duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

couplet (hung on each side of the door frame)