Có 1 kết quả:

Mén sà

1/1

Mén sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mensa (loanword)