Có 1 kết quả:

shǎn shuò tǐ ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scintillator