Có 1 kết quả:

shǎn shuò tǐ

1/1

shǎn shuò tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scintillator