Có 1 kết quả:

shǎn tuì ㄕㄢˇ ㄊㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a mobile app) to crash on startup
(2) to crash