Có 1 kết quả:

shǎn shuò

1/1

shǎn shuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 閃爍|闪烁[shan3 shuo4]