Có 2 kết quả:

Yányán
Âm Pinyin: Yán, yán
Tổng nét: 6
Bộ: mén 門 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿵
Nét bút: 丶丨フ一一一
Thương Hiệt: LSMMM (中尸一一一)
Unicode: U+95EB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: diêm
Âm Quảng Đông: jim4

Tự hình 2

Dị thể 3

1/2

Yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 閻|阎[Yan2]
(2) surname Yan

yán

giản thể

Từ điển phổ thông

âm phủ, địa ngục

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 閆