Có 1 kết quả:

bì bāo

1/1

bì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

closure (math)