Có 1 kết quả:

bì mén gēng

1/1

bì mén gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 吃閉門羹|吃闭门羹[chi1 bi4 men2 geng1]