Có 1 kết quả:

xián hùn

1/1

xián hùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to loiter