Có 3 kết quả:

jiānjiànxiàn
Âm Pinyin: jiān, jiàn, xiàn
Tổng nét: 7
Bộ: mén 門 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶丨フ丨フ一一
Thương Hiệt: ISA (戈尸日)
Unicode: U+95F4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: dản, gian, nhàn
Âm Nôm: gian
Âm Quảng Đông: gaan1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/3

jiān

giản thể

Từ điển phổ thông

khoảng không gian

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 間.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 間

Từ điển Trung-Anh

(1) between
(2) among
(3) within a definite time or space
(4) room
(5) section of a room or lateral space between two pairs of pillars
(6) classifier for rooms

Từ ghép 209

ái shí jiān 挨时间àn shí jiān xiān hòu 按时间先后bàn gōng shí jiān 办公时间bāo jiān 包间Běi jīng Shí jiān 北京时间bì qū jiān 闭区间biāo jiān 标间biāo zhǔn jiān 标准间bó zhòng zhī jiān 伯仲之间bù jīng yì jiān 不经意间bù shí rén jiān yān huǒ 不食人间烟火cān liàng kōng jiān 参量空间chá diǎn shí jiān 茶点时间chāo wéi kōng jiān 超维空间cháo jiān dài 潮间带chē jiān 车间chén jiān 晨间chí xù shí jiān 持续时间chōu shí jiān 抽时间cǐ jiān 此间dǎ fā shí jiān 打发时间dān rén jiān 单人间dāng dì shí jiān 当地时间dì yī shí jiān 第一时间diàn zǐ kōng jiān 电子空间dōng bù shí jiān 东部时间duǎn shí jiān 短时间duì chèn kōng jiān 对称空间fán jiān 凡间fǎn yīng shí jiān 反应时间fāng jiān 坊间fāng jiān chuán yán 坊间传言fáng jiān 房间fǎng shè kōng jiān 仿射空间fǎng shè zǐ kōng jiān 仿射子空间fǔ yǎng zhī jiān 俯仰之间gāo wéi kōng jiān 高维空间gé jiān 隔间Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治标准时间Gé lín wēi zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林威治标准时间gōng zuò shí jiān 工作时间guǐ dào kōng jiān zhàn 轨道空间站guó jì mín jiān zǔ zhī 国际民间组织háng jiān 行间Hé jiān shì 河间市huā shí jiān 花时间jì dé qī jiān 既得期间jiān bù róng fà 间不容发jiān chōng 间充jiān chōng zhì 间充质jiān chōng zhì gàn xì bāo 间充质干细胞jiān jiē shuì 间接税jiān jiē xuǎn jǔ 间接选举jiān nǎo 间脑jiān pí liú 间皮瘤jiān zhì 间质jiān zòu 间奏jiǎn yā shí jiān biǎo 减压时间表jié jiān 节间jiù qǐn shí jiān 就寝时间jū jiān 居间kāi fáng jiān 开房间kāi jiān 开间kāi qū jiān 开区间kè jiān 课间kè jiān cāo 课间操kōng fáng jiān 空房间kōng jiān 空间kōng jiān jú 空间局kōng jiān tàn cè 空间探测kōng jiān zhàn 空间站kōng qì huǎn chōng jiān 空气缓冲间Lí màn kōng jiān 黎曼空间liǎng guó zhī jiān 两国之间lóu tī jiān 楼梯间méi jiān 眉间méi jiān lún 眉间轮Měi dōng shí jiān 美东时间mín jiān 民间mín jiān chuán shuō 民间传说mín jiān gù shi 民间故事mín jiān wǔ 民间舞mín jiān wǔ dǎo 民间舞蹈mín jiān xí sú 民间习俗mín jiān yì shù 民间艺术mín jiān yīn yuè 民间音乐mín jiān zǔ zhī 民间组织Míng jiān 名间Míng jiān xiāng 名间乡mù jiān 幕间nián jiān 年间qī jiān 期间qí jiān 其间qǐ yè jiān wǎng lù 企业间网路qiē kōng jiān 切空间qīn mì wú jiān 亲密无间qǐng kè jiān 顷刻间qū jiān 区间qū jiān chē 区间车qù qǔ zhī jiān 去取之间rén jiān 人间rén jiān dì yù 人间地狱Rén jiān Fó jiào 人间佛教rén jiān tiān táng 人间天堂Rén jiān Xǐ jù 人间喜剧rén jiān zhēng fā 人间蒸发rén shì jiān 人世间rèn zhí qī jiān 任职期间rì jiān 日间sān wéi kōng jiān 三维空间Sāng jiān Pú shàng 桑间濮上shà shí jiān 霎时间shàng bān shí jiān 上班时间shàng shēng kōng jiān 上升空间shàng xià bān shí jiān 上下班时间shí jiān 时间shí jiān biǎo 时间表shí jiān cè dìng xué 时间测定学shí jiān chuō 时间戳Shí jiān jiǎn shǐ 时间简史shí jiān jìn chéng 时间进程shí jiān qū jiān 时间区间shí jiān shì bǎ shā zhū dāo 时间是把杀猪刀shí jiān xiàn 时间线shí jiān xù liè 时间序列shí jiān zhóu 时间轴shì jiān 世间shì jiān 适间shì kōng jiān xì tǒng 视空间系统shì yàn jiān 试验间shì yī jiān 试衣间shǒu cì zhù shì shí jiān 首次注视时间shuāng rén jiān 双人间shùn jiān 瞬间shùn jiān zhuǎn yí 瞬间转移shùn xī zhī jiān 瞬息之间sì wéi kōng jiān 四维空间suí jī shí jiān 随机时间tài píng jiān 太平间tán zhǐ yī huī jiān 弹指一挥间tán zhǐ zhī jiān 弹指之间tào jiān 套间tián jiān 田间tián jiān guǎn lǐ 田间管理tū rán jiān 突然间tuō yán shí jiān 拖延时间tuò pū kōng jiān 拓扑空间wài céng kōng jiān 外层空间wài jiān 外间wān qū kōng jiān 弯曲空间wǎn jiān 晚间wǎn jiān 晩间wǎng luò kōng jiān 网络空间wèi shēng jiān 卫生间wèi xíng kōng jiān 位形空间wú yì jiān 无意间xǐ dí jiān 洗涤间xǐ shǒu jiān 洗手间xǐ zǎo jiān 洗澡间xiāng jiān 乡间xiǎng yìng shí jiān 响应时间xiàng kōng jiān 相空间xiāo mó shí jiān 消磨时间xìn lài qū jiān 信赖区间yǎ jiān 雅间yáng jiān 阳间yáng shì jiān 阳世间yāo jiān 腰间yāo zhuī jiān pán 腰椎间盘yāo zhuī jiān pán tū chū 腰椎间盘突出yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng 腰椎间盘突出症yè jiān 夜间yī mào jiān 衣帽间yī shà jiān 一霎间yī shí jiān 一时间yī shùn jiān 一瞬间yī xiàn zhī jiān 一线之间yīn jiān 阴间yíng yè shí jiān 营业时间yòng cān shí jiān 用餐时间yǔ shí jiān sài pǎo 与时间赛跑yǔ yì kōng jiān 语义空间yuè dú shí jiān 阅读时间zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn 载人轨道空间站zài sù sòng qī jiān 在诉讼期间zài zhè qī jiān 在这期间zào jiān 灶间zhěn jiān 诊间zhī jiān 之间zhì xìn qū jiān 置信区间zhōng jiān 中间zhōng jiān céng 中间层zhōng jiān jiàn 中间件zhōng jiān lù xiàn 中间路线zhōng jiān míng 中间名zhōng jiān pài 中间派zhōng jiān rén 中间人zhōng jiān shén jīng yuán 中间神经元zhōng jiān xiān wéi 中间纤维zhòng chuàng kōng jiān 众创空间zhù gōng chē jiān 铸工车间zhù liú shí jiān 驻留时间zhuā jǐn shí jiān 抓紧时间zhuī jiān pán 椎间盘zǐ kōng jiān 子空间zì lǐ háng jiān 字里行间zuò biāo kōng jiān 坐标空间zuò xī shí jiān 作息时间zuò xī shí jiān biǎo 作息时间表

jiàn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. kẽ hở, lỗ hổng
2. chia rẽ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 間.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giữa, trong khoảng: 兩國之間 Giữa hai nước; 九點到十二點之間 Trong khoảng từ 9 đến 12 giờ;
② Đặt sau những danh từ chỉ nơi chốn, thời gian, số đông người: 田間 Ngoài đồng; 晚間 Ban đêm; 在人間 Trong cuộc đời;
③ Gian nhà: 裏間 Gian nhà trong;
④ (loại) Gian, buồng, cái, căn: 一間房 Một gian buồng; 這房屋有多少間浴室? Căn nhà này có mấy gian buồng tắm?; 一間臥室 Một buồng ngủ; 一間屋子 Một cái nhà; 三間門面 Ba gian hàng. Xem 間 [jián].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Kẽ hở, lỗ hổng, khoảng cách giữa: 乘間 Thừa chỗ hổng, nhân lúc sơ hở; 讀書得間 Đọc sách có chỗ hé (có thể hiểu được);
② Cách quãng, khoảng cách giữa: 間周舉行會議 Họp cách tuần; 間隔 Khoảng cách ở giữa;
③ Li gián, tạo khoảng cách, phân cách, gây chia rẽ: 離間 Li gián; 反間計 Chống (âm mưu) li gián;
④ Tỉa, nhổ: 間苗 Tỉa cây con;
⑤ (văn) Xen vào giữa, xen lẫn: 疏不間親 Người sơ không xen lẫn với người chân được;
⑥ Ngăn ra, phân chia (một căn nhà...);
⑦ Thay đổi, thay thế;
⑧ Ngăn chặn;
⑨ (văn) (Bệnh) đỡ hơn, hơi bớt: 病間 Bệnh hơi bớt;
⑩ (văn) Thỉnh thoảng, thảng hoặc. 【間或】gián hoặc [jiànhuò] Hoạ hoằn, thỉnh thoảng, thảng hoặc: 間或有人來看看我 Hoạ hoằn (thỉnh thoảng) mới có người đến thăm; 大家聚精會神地聽着,間或有人笑一兩聲 Mọi người đều hết sức chú ý nghe, thỉnh thoảng có người cười khúc khích vài tiếng. Xem 間 [jian].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 間

Từ điển Trung-Anh

(1) gap
(2) to separate
(3) to thin out (seedlings)
(4) to sow discontent

Từ ghép 33

xiàn

giản thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi, dũng cảm

Từ ghép 3