Có 1 kết quả:

jiān pí liú ㄐㄧㄢ ㄆㄧˊ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mesothelioma (medicine)