Có 1 kết quả:

nào máo dùn

1/1

nào máo dùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be at loggerheads
(2) to have a falling out