Có 1 kết quả:

nào fān tiān

1/1

nào fān tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to create a big disturbance