Có 1 kết quả:

nào guǐ

1/1

nào guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

haunted