Có 1 kết quả:

Wén xǐ ㄨㄣˊ ㄒㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wenxi county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi